Bộ trưởng đi công tác ở phòng tối đa 2,5 triệu đồng
(PLO)- Bộ trưởng, Thứ trưởng được duyệt thanh toán tiền thuê phòng nghỉ trên 1 triệu đồng/ngày khi đi công tác, nhân viên chỉ được duyệt mức thấp hơn rất nhiều.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 1-7-2017.

Theo đó, đối với hạng mục thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, thông tư quy định lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên có mức khoán 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nếu đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450.000 đồng/ngày/người. Còn công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 350.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán 300.000 đồng/ngày/người.

Thông tư cũng quy định trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng.

Cụ thể, lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2,5 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác.

Lãnh đạo cấp thứ trưởng hoặc tương đương nếu đi công tác tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1,2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng; các địa bàn còn lại được thanh toán mức giá 1,2 triệu đồng.

Các đối tượng còn lại được thanh toán giá thuê phòng từ 700.000 đến 1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

TRÀ PHƯƠNG