Bộ trưởng Thăng yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc
(PLO) - Ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có văn bản yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm sai quy định đối với một Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc - ảnh 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh: tienphong 

Trước đó, ngày 19/02/2014, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có Quyết định số 209/QĐ-TCTBĐATHHMN về việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng An toàn hàng hải, giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, trước thời điểm bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thì số lượng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã có 4 người. Như vậy đã đủ số lượng Phó Tổng giám đốc theo quy định. Hơn nữa, khi Tổng công ty lại thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc mà không xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải là vượt thẩm quyền của Tổng công ty và là việc làm trái với quy định hiện hành về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh, giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, đồng thời có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc cho ông Phạm Tuấn Anh phù hợp với năng lực, trình độ và yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty; báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/6/2014.

 Thành Văn