Đây là chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 12-3, sau khi WB đề nghị điều chỉnh chất lượng xả thải Nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP, giai đoạn 2) từ loại A xuống loại B nhưng Sở TN&MT TP đề xuất nên chọn tiêu chuẩn xả thải loại A.

Theo Sở TN&MT TP, Nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) nằm trong khu vực tiếp giáp giữa vùng cấp nước sinh hoạt và vùng cấp nước cho hoạt động khác, do đó cần áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn những nơi khác để bảo vệ chất lượng nguồn cấp nước cho TP.

TRUNG THANH