Chấm điểm phòng, chống tham nhũng cho các tỉnh
(PLO)- Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các tỉnh sẽ được chấm bằng điểm, dựa trên bốn nội dung chính.

Ngày 16-3, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị tổng kết công cụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2016 (thí điểm).

Chấm điểm phòng, chống tham nhũng cho các tỉnh - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, ngày 6-6-2016, tổng TTCP ban hành quyết định về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với cấp tỉnh 2016” (PACA 2016) với mục tiêu hướng tới lượng hóa được sự tiến triển toàn diện, thực chất công tác PCTN thuộc trách nhiệm UBND cấp tỉnh trong một số năm (dự kiến năm năm).

PACA 2016 được thực hiện từ tháng 12-2015 tới hết tháng 11-2016 với tổng kinh phí 120.000 USD. Tổ công tác triển khai dự án do cục trưởng Cục Chống tham nhũng làm tổ trưởng.

Trước khi thí điểm dự án này, TTCP đã tham khảo, nghiên cứu phương pháp đánh giá công tác PCTN của Cơ quan Chống tham nhũng và Bảo vệ quyền công dân Hàn Quốc.

PACA 2016 tập trung đánh giá công tác PCTN của UBND cấp tỉnh. Hiệu quả của công tác này sẽ được tính bằng thang điểm 100, dựa trên bốn nội dung chính: Quản lý nhà nước về PCTN (20 điểm), việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa (30 điểm), phát hiện hành vi tham nhũng (25 điểm) và xử lý các hành vi tham nhũng (25 điểm).

Việc đánh giá công tác PCTN được thực hiện theo ba bước. Bước thứ nhất, UBND cấp tỉnh thiết lập hồ sơ đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá, hoàn thiện bảng tự chấm điểm gửi về TTCP.

Bước thứ hai, sau khi nhận được hồ sơ từ tỉnh, TTCP sẽ căn cứ trên hồ sơ, tài liệu mà UBND cấp tỉnh cung cấp, đối chiếu với bảng tự chấm điểm, báo cáo và rà soát lại điểm tự chấm của địa phương để dự thảo báo cáo chung toàn quốc.

Bước thứ ba, đưa ra hội đồng đánh giá và kết luận.

Hội nghị đang diễn ra....

TUYẾN PHAN