Chiều 3-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương đã tổ chức khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII, tại địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn.

Chính thức khai trương Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ khai trương Trang tin điện tử. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Ông Trần Quốc Vượng cho biết tính đến thời điểm này, cả nước đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đang tổ chức đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Dự kiến trong quý I-2021, sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” vận hành đạt hiệu quả cao, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Song song đó là tuyên truyền, giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả, hoạt động của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng” - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Chính thức khai trương Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo nhấn nút khai trương Trang tin điện tử. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Thường trực Ban bí thư, trang tin phải phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Tại buổi Lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài ra, cần mở rộng các hình thức tuyên truyền, các chuyên mục, chuyên trang để thông tin sâu rộng những điểm cốt lõi, những điểm mới trong nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

"Khẩn trương chuẩn bị và đưa Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh .

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu trung tâm cần thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, đầy đủ trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng trên Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Từ đó góp phần quan trọng trong dẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về Đại hội XIII của Đảng…

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sáu thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và tiếng Nga.

Với hệ thống hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng được cập nhật kịp thời và liên tục, Trang tin XIII sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong nước và phóng viên báo chí nước  ngoài quan tâm.

Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm Đại hội XIII của Đảng.