(PL)- “Trong năm 2015, Bộ Tư pháp chủ trương tham gia sâu, hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhất là Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Trưng cầu dân ý, Luật Tiếp cận thông tin....”.

 

Chiều 6-3, tại buổi gặp mặt các đại sứ và nhà tài trợ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác về pháp luật và tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết như trên.

Cũng theo Bộ trưởng, bên cạnh đó Bộ tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp hay đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư... Ngoài ra, năm 2015 sẽ đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực tư pháp như công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý.

VIẾT LONG