(PL)- “Sau ba năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4, đã có 54.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật” - ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tại tọa đàm “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” diễn ra ngày 22-1, cho biết như trên.

 

Theo đó, năm 2012, xử lý kỷ luật 16.000 đảng viên, tăng 16% so với năm 2011 (chưa có Nghị quyết Trung ương 4). Năm 2013, xử lý kỷ luật trên 21.000 đảng viên, tăng 30% so với năm 2012. Năm 2014, xử lý kỷ luật trên 17.000 đảng viên.

“Hơn 54.000 đảng viên này là có án, có hình thức, còn diện kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu sắc còn lớn hơn. Điều đó càng chứng minh rằng nhận định của trung ương trong Nghị quyết Trung ương 4 là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống là hoàn toàn chính xác” - ông Nguyễn Đức Hà nói.

TL