Họ có quyền gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức bị dân phản ánh yêu cầu nơi đó phản hồi cho người dân biết. Tổ này có quyền nhắc nhở các đơn vị mà dân phiền hà đúng” - ông Đỗ Đức Cường, Giám đốc Trung tâm thông tin Bộ Nội vụ đề xuất tại hội thảo Xây dựng hệ thống thông tin cải cách hành chính ngày 25-12.

Theo ông Cường, hiện nay có nhiều phản ánh của người dân rơi vào quên lãng hoặc có phản hồi cũng rất lâu. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Lê Hoài Trung cũng cho rằng nhiều cơ quan rất ngại trả lời báo chí về những gì người dân phản ánh, nhất là những vấn đề liên quan đến những hạn chế, tiêu cục.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính Quốc gia nói: Cần phải có thông tin đa chiều trong cải cách hành chính. Cung cấp thông tin liên quan đến cải cách hành chính hiện nay thiên về cung cấp các văn bản mang tính chung chung, thiếu thông tin thực tiễn về cải cách hành chính, trong đó có những thực tiễn không thành công.

T.HẰNG