Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 1
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân vào hội trường từ sớm, các chuyên viên đang hỗ trợ cài đặt phần mềm. 

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 2
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sử dụng Ipad để xem tài liệu.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm trao đổi các thao tác sử dụng phần mềm.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 4
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đang truy cập phần mềm.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 5
Chuyên viên đang hướng dẫn Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung sử dụng phần mềm trên Ipad.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 6
Ông Trần Trọng Tuấn, Bí thư quận uỷ quận 3, đang xem tài liệu trên Ipad.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 7
Ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị, đọc các tờ trình trên Ipad.

Đại biểu HĐND TP.HCM hào hứng với 'kỳ họp không giấy' - ảnh 8
Các ĐB đang trao đổi để tiếp cận với phương thức mới của kỳ họp.