24 năm trước, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Cụm kinh tế-khoa học-dịch vụ thuộc đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo với nhiệm vụ lập các đèn biển cho tàu thuyền qua lại, làm chỗ dựa cho ngư dân ra khai thác đánh bắt hải sản, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển... Nhà giàn thế hệ đầu tiên đóng trên Bãi cạn Phúc Tần, được xây dựng xong ngày 10-6-1989.

Hiện nay trên thềm lục địa phía Nam có các nhà giàn chia làm bảy cụm: Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau. Có chín cán bộ, chiến sĩ hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhà giàn suốt 24 năm qua. Dịp này, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên thuộc Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đã tặng 1.232 cuốn sách (gồm 16 bộ, 77 đầu sách/bộ, trị giá trên 39 triệu đồng) cho cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1.

TUẤN CƯỜNG