'Nếu chỉ có Đảng chống tham nhũng thì không thành công'
(PLO)- Cân nhắc phát động phong trào toàn dân chống lãng phí, tham nhũng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nói điều này tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017, ngày 19-12.

Hội nghị được phối hợp tổ chức giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

'Nếu chỉ có Đảng chống tham nhũng thì không thành công' - ảnh 1

Ông Nhân nói rằng: “Mặt trận và các tổ chức thành viên phải cùng suy nghĩ việc chống tham nhũng xem có thể hình thành một phong trào nhân dân chống lãng phí hay không? Chống tham nhũng lãng phí nếu chỉ Đảng, chính quyền vào cuộc mà không có nhân dân, không có mặt trận đoàn thể thì không thành công”.

Theo ông Nhân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang triển khai thực hiện vấn đề này và trong thời gian tới sẽ có chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chống tham nhũng, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên, người dân và truyền thông để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017, chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt theo ông Nhân, năm 2017 phải tạo được sự chuyển biến trong ý thức biến từ sự nhạy cảm của nhân dân, biến từ lòng yêu nước, biến từ chủ trương Đảng, Nhà nước, sự hài lòng hay không hài lòng của người dân trở thành một cuộc vận động, một phong trào chống tiêu cực, tham nhũng trong cả nước.

CHÂN LUẬN