Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong hệ thống Thanh tra Tài chính đã tiến hành trên 4.100 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp). Qua đó phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.
Tính đến tháng 10-2009, toàn hệ thống Thanh tra Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính 3.007,9 tỷ đồng, trong đó: Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 413 tỷ đồng; Thanh tra ngành Thuế kiến nghị xử lý 2.478,2 tỷ đồng; Thanh tra các sở tài chính kiến nghị xử lý 112,5 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo của ngành Tài chính, thu ngân sách nhà nước cả năm 2009 đạt 390.650 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán. Tổng chi ngân sách cả năm ước đạt 533.005 tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán. Bội chi ngân sách là 115.900 tỷ đồng, bằng 6,9% GDP, tăng 28.600 tỷ đồng so với dự toán.
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí cho các bộ, ngành và địa phương là 223.966 tỷ đồng, tăng trên 77,6% so với năm 2008. Tổng chi an sinh xã hội ước thực hiện năm 2009 lên tới 22.470 tỷ đồng (tăng 62% so với năm 2008). Năm 2009, ngân sách trung ương còn chi khoảng 3.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh; đã xuất cấp dự trữ quốc gia khoảng 41.500 tấn gạo để cứu trợ nhân dân vùng thiếu đói giáp hạt; cung cấp trên 440.000 liều vắc-xin phòng, chống bệnh dịch gia súc...
 Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy đã có những kết quả tích cực nhưng vẫn thấp so với yêu cầu. Tình trạng lãng phí trong một số lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai vẫn chậm được khắc phục (thậm chí có trường hợp do động cơ tham nhũng dẫn đến các vi phạm về quản lý kéo theo hậu quả lãng phí); trong đó đặc biệt là những tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch (bao gồm cả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...).
 Hội nghị đã thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 là 461.500 tỷ đồng; dự toán chi là 582.200 tỷ đồng, tăng 90.900 tỷ đồng (18,5%) so với dự toán năm 2009.
Theo TRẦN QUÝ (Báo Thanh Tra)