Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận không có phiếu tín nhiệm thấp
(PLO)- HĐND tỉnh Bình Thuận đã có kết quả lấy phiếu tín nhiệm đồi với 29 chức danh chủ chốt của tỉnh.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình Thuận diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 đã ra một số nghị quyết quan trọng và có phiên chất vấn, trả lời chất vấn khá chất lượng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận không có phiếu tín nhiệm thấp - ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp HĐND Bình Thuận.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm 29 chức danh gồm chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh. Những người được lấy phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó trong vòng chín tháng trở lên, nên một số cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu hoặc vừa được bầu bổ sung sẽ không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm.

Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
I. KHỐI HĐND TỈNH
1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 48/51/54 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 3/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
2. Ông Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 45/51/54 phiếu (chiếm 83,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 6/51/54 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
3. Ông Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 39/51/54 phiếu (chiếm 72,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 12/51/54 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
4. Ông Hồ Trung Phước - Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/54/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
5. Bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
6. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
7. Bà Thanh Thị Kỷ - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 37/51/54 phiếu (chiếm 68,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
8. Ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 28/50/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 18/50/54 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4/50/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
II. KHỐI UBND TỈNH
1. Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
2. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 20/51/54 phiếu (chiếm 37,04% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
3. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 31/51/54 phiếu (chiếm 57,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 03/51/54 phiếu (chiếm 5,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
4. Ông Phan Công Ngôn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 41/51/54 phiếu (chiếm 75,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
5. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ
- Số phiếu tín nhiệm cao: 29/51/54 phiếu (chiếm 53,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
6. Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch
- Số phiếu tín nhiệm cao: 28/51/54 phiếu (chiếm 51,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 22/51/54 phiếu (chiếm 40,74% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
7. Ông Hồ Ngọc Được - Giám đốc Sở Tư pháp
- Số phiếu tín nhiệm cao: 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
8. Ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
9. Ông Trần Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
10. Ông Võ Văn Hòa - Trưởng ban Dân tộc
- Số phiếu tín nhiệm cao: 32/51/54 phiếu (chiếm 59,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
11. Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở NN&PTNT
- Số phiếu tín nhiệm cao: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
12. Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công Thương
- Số phiếu tín nhiệm cao: 21/51/54 phiếu (chiếm 38,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 04/51/54 phiếu (chiếm 7,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
13. Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Số phiếu tín nhiệm cao: 14/51/54 phiếu (chiếm 25,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 10/51/54 phiếu (chiếm 18,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
14. Ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Sở Tài chính
- Số phiếu tín nhiệm cao: 33/51/54 phiếu (chiếm 61,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 16/51/54 phiếu (chiếm 29,63% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
15. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
16. Ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Số phiếu tín nhiệm cao: 34/51/54 phiếu (chiếm 62,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 17/51/54 phiếu (chiếm 31,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
17. Ông Xà Dương Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng
- Số phiếu tín nhiệm cao: 27/51/54 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 23/51/54 phiếu (chiếm 42,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
18. Ông Văn Công Thới - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
- Số phiếu tín nhiệm cao: 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 26/51/54 phiếu (chiếm 48,15% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/51/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
19. Ông Nguyễn Đình Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 30/50/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 19/50/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1/50/54 phiếu (chiếm 1,85% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
20. Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
- Số phiếu tín nhiệm cao: 19/51/54 phiếu (chiếm 35,19% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 30/51/54 phiếu (chiếm 55,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).
21. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế
- Số phiếu tín nhiệm cao: 24/51/54 phiếu (chiếm 44,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm: 25/51/54 phiếu (chiếm 46,30% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2/51/54 phiếu (chiếm 3,70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

PHƯƠNG NAM