Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chuyển đến lãnh đạo Đảng, nhà nước, nhân dân Cuba và gia quyến của lãnh tụ Fidel lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc lãnh tụ Fidel từ trần, đảng Cộng sản Cuba, nhà nước và nhân dân Cuba mất đi vị lãnh tụ lịch sử và huyền thoại; phong trào cộng sản và cách mạng quốc tế mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, quả cảm và dày dạn kinh nghiệm; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một đồng chí thủy chung, người anh em vô cùng thân thiết. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Cuba anh hùng nhất định sẽ thực hiện thành công những di huấn và tư tưởng vĩ đại của vị lãnh tụ kiệt xuất Fidel, tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng đã lựa chọn.