Chùm ảnh Sen nghệ thuật của nghệ sĩ Xuân Anh (Kỳ 2)

(PLO) - Chúng tôi xin giới thiệu chùm ảnh Sen nghệ thuật chủ đề cha mẹ của nhiếp ảnh gia Xuân Anh.
1 / 9
2 / 9
3 / 9
 
4 / 9
 
5 / 9
6 / 9
 
7 / 9
 
8 / 9
 
9 / 9
 

 

 
 


NT-XA