Ngày 2-9, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết tỉnh này đã kết luận về kết quả kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và một số đảng viên liên quan nội dung vi phạm, khuyết điểm theo các thông báo kết luận (798 và 799) của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét báo cáo về kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng và một số đảng viên đã quyết định không thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với tám tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, những cá nhân, tổ chức đã có những sai phạm như sau:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện không kịp thời báo cáo về vị trí khu đất Dự án (DA) Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng (gọi tắt là Khu du lịch) Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng.

Ngoài ra, dự án tuyến đường nối từ đường ĐT 623B vào khu du lịch Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của huyện, quy hoạch giao thông, sử dụng đất, dẫn đến cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung DA vào danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 không đúng quy định.

2. Ông Nguyễn Minh Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) ban hành công văn 694 (ngày 31-5-2016) gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tạm ứng kinh phí và cho phép thu hồi đất lúa để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Quảng Ngãi, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Ông Tài đã tham mưu, đề xuất cán bộ, công chức của Ban Quản lý (BQL) đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38 (ngày 21-7-2014) của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, ông Tài còn chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm trả số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho BQL Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi để Ban này trả tiền tạm ứng cho ngân sách Nhà nước, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khi đang giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông Tài chịu trách nhiệm việc đề xuất công chức tập sự đi học thạc sỹ tại Vương quốc Anh khi chưa đủ điều kiện về thời gian công tác theo quy định; tham mưu UBND tỉnh phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trái quy định.

3. Ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở trong việc chủ trì thẩm định các hạng mục công trình thủy lợi và tổng hợp các ý kiến thẩm định của sở, ngành để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1509 (ngày 31-8-2018) phê duyệt DA đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, trên cương vị Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, ông Tô có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới và bỏ phiếu đồng ý xét công nhận xã đạt chuẩn để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 3 xã: Hành Đức, Hành Phước, Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, khi các xã này chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

4. Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở trong việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường nối từ đường ĐT 623B vào khu vực Khu du lịch Nghĩa Thuận, vi phạm Luật Đầu tư công.

Ông Chánh cũng chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt DA ĐTXD công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Sử dụng 200 tỷ đồng vốn đầu tư công trình cấp bách trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không cân đối được nguồn vốn đầu tư.

Thiếu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến thẩm định về việc xử lý tài sản công trên đất trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Tham mưu UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch ở Khu Kinh tế Dung Quất vượt 96 tỷ đồng, trái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 742, ngày 16-6-2016.

5. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng chịu trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở này trong việc tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác tại Nhật Bản (năm 2017) và chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác Hàn Quốc (năm 2016), bằng tiền doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị.

6. Ông Đặng Xuân Đồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng chịu trách nhiệm với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở này đã được chỉ ra qua kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính.

7. Ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Ông Thành chịu trách nhiệm chính trong việc UBND huyện không kịp thời báo cáo vị trí khu đất DA Khu du lịch Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng.

DA tuyến đường nối từ đường ĐT 623B vào khu vực DA Khu du lịch Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch giao thông, sử dụng đất.

8. Ông Hà Đức Thắng, Phó Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm nộp số tiền đền bù giải phóng mặt bằng, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; trách nhiệm tham mưu Công văn 694 Thường trực Tỉnh ủy.

* Ngoài những cá nhân, tổ chức nêu trên, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

Khi còn giữ các chức vụ trên, ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể UBND huyện Nghĩa Hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản.

Cụ thể, ông Bình thiếu kiểm tra, đôn đốc UBND huyện trong thực hiện thẩm tra hồ sơ và đề nghị công nhận, các xã Hành Đức, Hành Phước, Hành Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp đối với công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở Trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng (cũ) thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nghĩa Hành và Công trình cầu Hành Tín không đúng quy định…