(PL)- Chiều 22-2, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng ghi nhận công tác cải cách hành chính đã đạt kết quả rất tích cực, tạo chuyển biến trong bộ máy hành chính, phục vụ người dân. Kết quả đầu tiên được Thủ tướng nhắc đến là công tác hoàn thiện thể chế và cho rằng đây là công cụ phục vụ để điều hành đất nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác cải cách thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh với nhiều điển hình tiên tiến nỗ lực cải cách thủ tục hành chính như Bộ Công Thương, Nông nghiệp, Y tế, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế một cách thẳng thắn, trong đó có tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “trên nóng, dưới lạnh”, Chính phủ nói mạnh, làm quyết liệt nhưng bên dưới còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm, người dân còn phàn nàn…

Thủ tướng cũng nhắc chất lượng ban hành văn bản còn chồng chéo, văn bản mới ban hành đã phải sửa đổi, văn bản có dấu hiệu trái thẩm quyền, nội dung.

“Một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp tiếp xúc với dân, thái độ phục vụ còn bất cập; một số cơ quan tiếp dân chưa thường xuyên, chưa đối thoại với dân, tình trạng im lặng kéo dài. Đặc biệt, đáng lên án trong xã hội là tình trạng tham nhũng vặt gây phiền hà dân trong cơ quan hành chính vẫn còn” - Thủ tướng nói. Ông cũng chỉ rõ một số lĩnh vực xảy ra tham nhũng vặt như xin cho con đi học, vào bệnh viện hay xin việc… và đề nghị Bộ Nội vụ có hội thảo để sớm khắc phục cho được tình trạng tham nhũng vặt.

Theo Thủ tướng, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà, vẫn còn tình trạng “cắt giấy phép mẹ, đẻ giấy phép con”, tình trạng sách nhiễu người dân, doanh nghiệp, đi liền đó là chi phí không chính thức vẫn là hiện tượng gây nhức nhối trong xã hội.

Đáng chú ý, Thủ tướng cho rằng tình trạng đâu đó lợi ích cục bộ của ngành, địa phương vẫn còn “thâm căn”, chưa giải quyết triệt để vì lợi ích chung của người dân và DN, còn tình trạng ôm quyền, ôm những việc không cần thiết, không phân cấp, phân quyền.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng một nền hành chính phục vụ, vì dân. “Phải làm sao cho người dân, DN làm thủ tục thuận lợi, tránh việc người dân đến gặp chuyên viên, chuyên viên trình phó phòng… và theo trình tự đó trình tới tận thứ trưởng” - Thủ tướng nói.

ĐỨC MINH