(PLO)- Ngày 22-6, Trung tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, Bộ Công an cũng điều động thiếu tướng Hoàng Văn Huệ thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề cơ quan làm việc tại phía Nam (Bộ Công an). Trước khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc, Đại tá Trần Thắng Phúc từng là Phó giám đốc-Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, có trình độ Thạc sĩ Luật.

N.ĐỨC