(PL)- Chiều 12-3, Ủy ban TVQH tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Luật Hải quan sửa đổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho hay Ủy ban TVQH đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Công chứng quy định: Công chứng viên được công chứng bản dịch giấy tờ; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Theo ông Lý, điều này nhằm bảo đảm chất lượng của hoạt động công chứng, dịch thuật, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của các tổ chức này, đồng thời bảo đảm tốt hơn cho người dân trong việc lựa chọn và tiếp cận dịch vụ chứng nhận bản dịch.

Đồng tình với ý kiến trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng theo thông lệ của các nước, người dân khi đi chứng nhận bản dịch họ chỉ biết về “anh công chứng viên”, còn giữa công chứng viên với người dịch là giao dịch dân sự, công chứng viên phải đảm bảo nội dung bản dịch. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đồng ý cần phải có quy định về trách nhiệm của công chứng viên với nội dung bản dịch.

THÀNH VĂN