(PL)- Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng ngày 23-11 cho biết sẽ tuyển chọn 10 dự án khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt, xây dựng được kế hoạch sản xuất, kinh doanh khả thi… để hỗ trợ và đầu tư.

Theo đó, khuyến khích các dự án có sản phẩm công nghệ, có tính đổi mới; thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế và được TP ưu tiên phát triển; hoặc phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng. Hội đồng điều phối bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 23 đến hết ngày 30-11-2015. Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về địa chỉ thư điện tử dnes.info2015@gmail.com. Ngày 18-12-2015, hội đồng này sẽ công bố kết quả. Các dự án khởi nghiệp được lựa chọn được hỗ trợ về vật chất, đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, các dự án được xem xét đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

LÊ PHI