Đại biểu nữ trong Quốc hội tăng ít
(PL)- Sáng 4-3, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn đối thoại chính sách về bình đẳng giới. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới - Bộ LĐ-TB&XH, cho rằng tại Việt Nam bình đẳng giới và nâng cao quyền cho phụ nữ đã đạt được những kết quả nổi bật.

Trong lĩnh vực chính trị, kết quả bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội Đảng các cấp ở địa phương cho thấy tỉ lệ đại biểu nữ tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tỉ lệ đại biểu nữ trong Ban Chấp hành Trung ương chiếm 10%, cấp tỉnh 19,69%, cấp huyện 14,30%.

Tuy nhiên, số lượng đại biểu nữ được bầu vào Quốc hội tăng ít. Tình trạng đàn ông là gia trưởng vẫn còn nặng nề. Các khuôn mẫu và định kiến giới mang tính phân biệt đối xử trong tài liệu giáo dục, bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn nhiều.

VIẾT LONG