(PL)- Đại sứ Phạm Sanh Châu, Đặc phái viên Thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO, sắp bước vào cuộc phỏng vấn quan trọng cho chức vụ tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày 27-4, được truyền hình trực tiếp qua Internet vào lúc 9 giờ 45. Ông Châu là một trong chín ứng cử viên trên toàn thế giới cho vị trí này và là người Việt Nam duy nhất trong các ứng cử viên.

Theo quy định của cuộc phỏng vấn, các ứng cử viên sẽ được phỏng vấn trong khoảng 90 phút, trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp trong vòng không quá năm phút cho một câu hỏi.

Chức vụ tổng giám đốc UNESCO do Hội đồng Chấp hành UNESCO đề cử và Đại hội đồng UNESCO bổ nhiệm. Chín ứng cử viên dự tuyển vào chức vụ tổng giám đốc UNESCO 2017 gồm công dân các nước: Azerbaijan, Việt Nam, Ai Cập, Qatar, Trung Quốc, Guatemala, Iraq, Lebanon và Pháp.

NC