Đến 14 giờ ngày 24-11, bão đang cách Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 200 km. Vũng Tàu đã có mưa. Trong khi người dân dùng cát chằng chống nhà của thì nhiều du khách vẫn xuống biển nghịch sóng bạc đầu.

Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 1
Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 2

Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 3
Biển Vũng Tàu đã xuất hiện sóng bạc đầu nhưng du khách, người dân vẫn ra đường đón bão

Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 4
Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 5

Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 6
Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 7

Người dân dùng cát chằng chống nhà cửa

Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 8
Dân Vũng Tàu chở cát chằng nhà, du khách ra biển nghịch sóng - ảnh 9

Trong khi du khách vẫn tranh thủ xuống biển nghịch sóng bạc đầu

Vũng Tàu đã có mưa nhẹ, gió bắt đầu mạnh lên.