Theo TP, hiện 24 hộ dân (trong tổng số 285 trường hợp bị thu hồi đất trên quận Tân Bình) khiếu kiện và bất hợp tác toàn diện với chính quyền trong kê khai, kiểm kê đo vẽ để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các hộ dân này yêu cầu phải chờ ý kiến trả lời chính thức của Bộ Xây dựng về vấn đề này.

Việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng dẫn đến việc TP phải chịu phạt với nhà đầu tư là Công ty GS E&C - Hàn Quốc. Để bảo đảm tiến độ dự án, TP đề nghị bộ trưởng Bộ Xây dựng sớm có ý kiến trả lời các nội dung mà TP đã báo cáo, giải trình và xin ý kiến từ hồi tháng 9-2009.

T.MẠNH