Ngày 28-5, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về việc xử lý kiến nghị của UBND TP.HCM.

Đề nghị hướng dẫn việc
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh: VGP

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng để triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Bộ nghiên cứu khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng theo đúng tinh thần Đề án “Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả” (được Thủ tướng phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25-1-2021).

Cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện thủ tục công chứng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công chứng (nếu có).

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đối với trường hợp xe là tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn báo cáo Thủ tướng về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc "bán xe máy cũ, phải xác nhận độc thân". Theo phản ánh, việc bán xe máy đã qua sử dụng tại TP.HCM đều phải có giấy chứng nhận độc thân hoặc phải có sự đồng ý của vợ, chồng.

Việc các tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu người bán xe máy, môtô đã qua sử dụng khi ký hợp đồng công chứng phải xuất trình giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân chưa được thực hiện thống nhất, còn nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng quy định này là cần thiết, bởi đây là tài sản trong thời kỳ hôn nhân, người bán phải có giấy tờ chứng minh để tránh phát sinh tranh chấp.

Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng quy định này gây bất cập, đây là tài sản có giá trị thấp, cả người bán và người mua sẽ cảm thấy thủ tục rắc rối, không cần thiết, từ đó phát sinh tình trạng xe không chính chủ, gây khó khăn trong việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngay sau đó, Thủ tướng đã yêu cầu UBND TP.HCM xác minh nội dung phản ánh trên và đề xuất giải pháp xử lý…