(PL)- Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất nâng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Cụ thể, tại dự thảo nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức phụ cấp, trợ cấp của một số đối tượng người có công được đề xuất như sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000 đồng/một năm thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 được đề xuất mức trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng…

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đề xuất hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên và hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được đề xuất mức trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng đến 4.543.000 đồng/tháng tùy tỉ lệ suy giảm khả năng lao động.

PV