(PL)- Ngày 19-3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP trên địa bàn chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh tình trạng vi phạm thời gian làm việc hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, kết quả kiểm tra mới đây của đoàn thanh tra công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại UBND các phường, xã, thị trấn do Sở Nội vụ thành lập cho thấy có đến 30% cán bộ, công chức không đến trụ sở làm việc khi đoàn đến kiểm tra. Riêng cán bộ không chuyên trách có đến 52% vắng mặt.

Tại nhiều xã, khi đoàn thanh tra công vụ đến kiểm tra vào đầu hoặc cuối giờ làm việc, phần lớn cán bộ đều vắng mặt. Chẳng hạn, tại xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân vắng đến 15/20 cán bộ, công chức của xã, toàn bộ lãnh đạo xã đều không có mặt để làm việc. Xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn có đến 16/21 cán bộ, công chức của xã vắng mặt. Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn có 21 cán bộ nhưng vắng đến 14 người. Xã Cát Tài, huyện Phù Cát có đến 13/19 cán bộ xã vắng mặt. Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân có 15 cán bộ nhưng vắng đến 10 người…

Giải trình với đoàn thanh tra công vụ, hầu hết lãnh đạo các xã đều không biết những cán bộ, công chức vắng mặt đang đi đâu, làm gì.

Theo đánh giá của đoàn thanh tra công vụ, việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn chưa hợp lý. Trong khi thực tế công việc không nhiều nhưng bố trí nhiều cán bộ. Mặt khác, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật làm việc không đảm bảo theo quy định...

TẤN LỘC