(PL)- Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong tám tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 22,6 tỉ USD, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2018. 

Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 12 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số 56 tỉnh, TP có vốn FDI, Hà Nội thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký 5,6 tỉ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,9 tỉ USD, chiếm 17%. Bình Dương xếp thứ ba với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỉ USD chiếm 8,6%.

Trong 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hong Kong dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,6 tỉ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai, Singapore đứng vị trí thứ ba, xếp sau lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản.

QUANG HUY