“UBKT Tỉnh ủy đã kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ đảng viên Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang do liên quan đến sai phạm tài chính. Việc xử lý kỷ luật đã triển khai xong và đến nay những cán bộ đảng viên có liên quan không có khiếu nại gì về hình thức xử lý kỷ luật”. Cũng theo ông Y, sai phạm tài chính số tiền trên 41 triệu đồng chủ yếu trong thanh quyết toán chi phí mở các lớp tập huấn...

Hàng loạt cán bộ Liên minh HTX Hậu Giang dính kỷ luật - ảnh 1

Theo đó, các cán bộ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm do phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm là ông Hà Văn Biên, Chủ tịch và ông Trần Nghĩa Bình, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang. Hiện ông Biên đã nghỉ hưu, còn ông Bình còn hơn một tháng nữa cũng đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, có năm cán bộ khác bị kỷ luật Đảng…

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, năm 2014, những người liên quan đã lập chứng từ thanh toán chi phí các lớp tập huấn sai quy định. Sai phạm chủ yếu là tự ý nâng số học viên, nâng số tiền thuê hội trường… để từ đó làm thủ tục thanh quyết toán. Ngoài ra còn có sai phạm là lập chứng từ thanh toán 11 băng rôn bế giảng sai quy định với số tiền hơn 3,8 triệu đồng...