Hiệp định TPP có tên mới và đạt được thỏa thuận căn bản
(PLO)- 11 giờ sáng nay (11-11), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản đã đồng chủ trì cuộc họp báo và ra Tuyên bố Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định TPP.

Theo đó, các bộ trưởng thông báo các nước TPP đã thống nhất các nhân tố cốt lõi của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) - được thay đổi cho tên gọi trước đây là TPP. 

Các bộ trưởng cũng đồng ý phụ lục I đối với cấu trúc của hiệp định mới (tích hợp Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương; tạm đình chỉ thực hiện một số điều khoản…) và phụ lục II là danh mục các nghĩa vụ tạm hoãn thực thi theo hướng duy trì các nội dung của Hiệp định TPP với việc cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số lượng hạn chế các nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng nhất trí dành mục gồm bốn vấn đề cụ thể mà các nước đã đạt được tiến bộ quan trọng nhưng cần thêm sự đồng thuận trước khi ký kết.

Hiệp định TPP có tên mới và đạt được thỏa thuận căn bản - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản đồng chủ trì họp báo thông báo về kết quả TPP. Ảnh: Zing.vn

Các bộ trưởng nhất trí rằng Hiệp định CPTPP phải duy trì được tiêu chuẩn cao, có sự cân bằng tổng thể và bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp định TPP trong khi vẫn phải đảm bảo lợi ích về thương mại và các lợi ích khác của tất cả các nước tham gia. Ngoài ra, hiệp định này cũng cần phải đảm bảo quyền, sự linh hoạt của các nước tham gia trong việc xây dựng và điều hành chính sách của mình.

Các bộ trưởng cũng khẳng định mỗi nước đều có quyền bảo tồn, phát triển và thực thi các chính sách về văn hóa. Các bộ trưởng cho rằng Hiệp định CPTPP cần phản ánh mong muốn của các nước trong việc thực thi kết quả của Hiệp định TPP giữa các bên.

Các bộ trưởng xác nhận rằng văn kiện pháp lý của Hiệp định CPTPP cho phép các nước tham gia được hành động dứt khoát và kịp thời việc thúc đẩy các mục tiêu chung của mình. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định rằng Hiệp định CPTPP thể hiện cam kết vững chắc đối với việc mở cửa thị trường, đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Liên quan đến Điều 6 của Hiệp định CPTPP, các bộ trưởng chia sẻ quan điểm rằng các nước có thể mở rộng việc rà soát tới cả những đề xuất sửa đổi hiệp định để phản ánh tình trạng của hiệp định. Thêm vào đó, các bộ trưởng quyết định rằng tất cả thư song phương được ký kết giữa 11 nước TPP về nguyên tắc sẽ tiếp tục được duy trì, trừ khi các bên liên quan quyết định khác nhau.

Hiệp định TPP có tên mới và đạt được thỏa thuận căn bản - ảnh 2
Các nhà báo tham dự họp báo về TPP. Ảnh: LÊ PHI

Các bộ trưởng giao cấp kỹ thuật tiếp tục triển khai các công việc kỹ thuật, kể cả việc tiếp tục hoãn tất cả vấn đề chưa đạt được đồng thuận, cũng như rà soát pháp lý lời văn bằng tiếng Anh và các bản dịch nhằm chuẩn bị lời văn cuối cùng cho việc ký kết.

Các bộ trưởng thừa nhận rằng mỗi nước sẽ cần phải tuân thủ các quy trình trong nước của mình, bao gồm các việc tham vấn công chúng, trước thời điểm ký kết.

Nói về tên gọi mới Hiệp định CPTPP và tiến trình đàm phán, bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho rằng trong hiệp định mới vẫn duy trì TPP chất lượng cao và thúc đẩy việc sớm đạt được các mục tiêu đề ra để đưa vào hiệu lực. Điều này đòi hỏi cần có thời gian và nỗ lực giữa các bên. Việc để sớm có một hiệp định có hiệu lực, chất lượng, thời gian là rất khó khăn. Các bộ trưởng thống nhất lần này sẽ tiếp tục giao cho các trưởng đoàn đàm phán.

“Châu Á-Thái Bình Dương là trung tâm lớn, chúng ta muốn thiết lập một luật chơi cho khu vực với các cam kết mạnh mẽ, thống nhất của các nước sẽ đạt được kết quả tốt đẹp” - bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản nói. 

LÊ PHI