Theo TTXVN, Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chủ tịch nước lưu ý lực lượng CAND phải tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với quân đội nhân dân và các cấp, các ngành. Cạnh đó, hết sức chăm lo, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. “Lực lượng CAND phải thực hiện bằng được lời hứa với Trung ương Đảng, với Tổng Bí thư là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị…” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hình ảnh chiến sĩ công an phải ngày càng đẹp hơn - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang trao đổi với các lãnh đạo Bộ Công an tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng CAND xây dựng và phát huy những quy chế văn hóa ứng xử CAND. Qua đó làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân và bè bạn quốc tế.