Hoa Kỳ bàn việc khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam

VIẾT THỊNH
1  2  3  4  5

Thứ Năm, ngày 16/3/2017 - 07:20

(PL)- Ngày 15-3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (VN) Ted Osius và Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên lần thứ nhất của Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VN (MAPG).

Nhóm bao gồm các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình hành động bom mìn của VN và các đối tác quốc tế có cam kết làm cho VN không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh.

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho VN không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em VN bước đi an toàn, không còn sự sợ hãi” - Đại sứ Osius nói.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về bộ máy tổ chức của MAPG và kế hoạch hoạt động năm 2017. Đại sứ Osius cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đóng góp gần 100 triệu USD nhằm giải quyết hậu quả của bom mìn sau chiến tranh tại VN kể từ năm 1993.

VIẾT THỊNH

ĐỌC THÊM