Như vậy, sau 21 ngày xảy ra vụ sạt lở đá trên lưng chừng núi Cấm, hiện trường mới được thu dọn xong.

Ông Duẩn còn cho biết sau khi dọn hết đá trên đường lên núi, công ty sẽ cho lực lượng tu sửa, tráng trét lại mặt đường do đá nặng rơi làm hư hỏng. Ngoài ra, đơn vị này sẽ dùng năm lớp lưới B40 rào tại khe núi có đá tuột, với chiều cao 3 m và bề rộng 50 m. Dự kiến trong năm ngày tới, gói thầu dọn dẹp hiện trường, ổn định vách núi nơi đá tuột và khắc phục mặt đường của Công ty TNHH Hữu Duẩn sẽ hoàn tất. Lúc đó, tỉnh An Giang mới tính đến chuyện cho xe cộ lưu thông lên xuống núi.

VĨNH SƠN