Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự kiến hội nghị sẽ được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ, ngành và tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng số lượng đại biểu dự kiến là khoảng 6.000 người tại các điểm cầu và truyền hình trực tiếp tới khoảng 800.000 doanh nghiệp. Trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi hội nghị.

Các ý kiến nhất trí cho rằng hội nghị sẽ là dịp để khơi dậy tinh thần, truyền đi thông điệp chung sức đồng lòng để vươn lên bứt phá, trong bối cảnh dịch bệnh trên cả nước đã được đẩy lùi. Do đó, cần có một sản phẩm cụ thể sau hội nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.