Sáng 3-4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp (DN) chậm tiến độ thuộc ngành công thương.

Hướng xử lý 12 dự án thua lỗ - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP


Xử lý dứt điểm các dự án

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, cho biết qua phát biểu của đại diện các bộ, ngành và một số DN có dự án thuộc diện yếu kém, cho thấy sau ba năm triển khai đề án, tình hình các dự án, DN yếu kém ngành công thương đã có những chuyển biến nhất định.

Trong số sáu dự án có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng thua lỗ trước đây thì có Nhà máy DAP-1 Hải phòng, Thép Việt Trung đã có lãi. Các dự án Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP-2 Lào Cai, Công nghiệp tàu thủy Dung Quất DQS từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ. 

Còn trong ba dự án đã bị dừng sản xuất, kinh doanh trước đây thì có dự án sơ sợi Polyester Đình Vũ PVTex đã vận hành trở lại, dự án nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Bình Phước đủ điều kiện vận hành trở lại nhưng chưa khởi động do điều kiện thị trường khó khăn.

Quá trình xử lý các dự án, DN cơ bản vẫn bảo đảm quyền lợi cho người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và ổn định môi trường kinh doanh.

Về công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ sai phạm, đến nay toàn bộ 12 dự án, DN đều đã được tiến thành thanh tra các cấp, kiểm toán với 7/12 dự án, điều tra và khởi tố 4/12 dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh hiện thời hạn để hoàn thành việc xử lý 12 dự án, DN không còn nhiều. Trong khi đó, khối lượng nhiệm vụ năm 2020 còn lại đều là những nhiệm vụ khó khăn và chưa xử lý được từ các năm trước. Chủ yếu là các vướng mắc pháp lý trong quyết toán các hợp đồng EPC các dự án, DN; các giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng và phương án xử lý dứt điểm đối với một số dự án, DN theo tình hình hiện nay bảo đảm tính khả thi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các tập đoàn, tổng công ty thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 20-5-2019 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, cần xác định rõ trách nhiệm thuộc về tập đoàn, tổng công ty và DN, chủ đầu tư dự án để tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc này trong năm 2020.

Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý các vướng mắc thực hiện quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC và xác định giá trị thanh toán theo hợp đồng EPC; báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN để báo cáo Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện trong tháng 4-2020.

Đối với năm dự án DN không có vốn góp trực tiếp của các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước, gồm hai dự án của Tổng Công ty Thép-CTCP (thuộc SCIC), ba dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước, Phú Thọ, Quảng Ngãi thuộc đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo PVN quyết định việc xử lý vốn nhà nước tại các dự án này theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 132/TB-VPCP ngày 8-4-2019; chỉ đạo SCIC xử lý việc thoái vốn của Tổng Công ty Thép tại 2 dự án: Thép Việt Trung và dự án mở rộng giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái nguyên (TISCO-2) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với bốn dự án thuộc Tập đoàn Hóa chất (Vinachem), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo Vinachem trình cấp thẩm quyền xử lý thoái vốn của Vinachem tại dự án DAP-1 Hải phòng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đối với ba dự án còn lại, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tiếp thu ý kiến các cơ quan dự họp, chỉ đạo Vinachem hoàn thiện phương án xử lý đối với dự án này, phân tích kỹ ưu nhược điểm, đánh giá tính khả thi từng giải pháp trong mỗi phương án, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 15-4 để họp chuyên đề Ban chỉ đạo về phương án xử lý ba dự án này.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia quá trình tái cơ cấu dự án, DN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị trong quá trình xử lý thoái vốn nhà nước tại các dự án nêu trên, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nghiên cứu, tham gia quá trình tái cơ cấu các dự án, DN này theo đúng vai trò, chức năng của DATC. 

Hướng xử lý 12 dự án thua lỗ - ảnh 2
Dự án Nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ. Ảnh: CTV


Bộ Tài chính chỉ đạo và tạo điều kiện để DATC tham gia tái cơ cấu các dự án, DN theo quy định của pháp luật, cố gắng giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhà nước.

Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo định hướng cơ quan báo chí vê công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả xử lý các dự án, DN chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Phó Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm theo đề án và kế hoạch của Ban chỉ đạo, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định tại đề án. Kiểm toán Nhà nước khẩn trương hoàn thành kiểm toán theo nhiệm vụ của mình.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét các giải pháp cơ cấu nợ để tiếp tục đồng hành cùng DN, chủ đầu tư; phối hợp các tập đoàn, tổng công ty và DATC để cùng xây dựng phương án tái cơ cấu có tính khả thi, bảo đảm khả năng trả nợ các ngân hàng.

Bộ Tài chính xử lý kiến nghị của Tập đoàn Hóa chất về giãn thời gian trích khấu hao tài sản cố định một số dự án theo thẩm quyền; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nuớc để chuẩn bị phiên họp chuyên đề Ban chỉ đạo về phương án xử lý ba dự án của Tập đoàn Hóa chất.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tổng hợp đầy đủ ý kiến tại phiên họp này, kết luận của trưởng Ban chỉ đạo để khẩn trương hoàn thiện báo cáo về tình hình tiến độ xử lý 12 dự án, hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4-2020, báo cáo Chính phủ thông qua trước khi trình Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.