Infographic: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 6

Đồ họa: HỒ TRANG - ĐỨC MINH
(PLO)- Dưới đây là biểu đồ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa được công bố chiều nay (25-10).