Trao đổi với người viết, bà Thu bức xúc: “Trước đó, Thanh tra tỉnh chỉ ra các sai phạm nhưng UBND huyện Vĩnh Thuận không thực hiện mà còn kỷ luật tôi không có căn cứ. Ngoài ra, khi huyện kỷ luật thì tôi đang mang thai, theo quy định là không được phép. Việc này khiến tâm lý tôi bị suy sụp dẫn đến sẩy thai, gây nỗi đau lớn cho tôi và gia đình”.

Trước đó, tháng 11-2013, UBND huyện Vĩnh Thuận có kết luận thanh tra cho rằng bà Thu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sai phạm với số tiền gần 250 triệu đồng. Bà Thu bị UBND huyện cách chức.

Bà Thu khiếu nại. Tháng 8-2015, thanh tra tỉnh ra quyết định thanh tra lại kết luận thanh tra của huyện. Hai tháng sau, thanh tra tỉnh kết luận đoàn thanh tra huyện chưa gửi dự thảo kết luận cho đối tượng bị thanh tra, kết luận thanh tra một số nội dung sai phạm không có cơ sở, không đúng pháp luật... “Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình (thời điểm năm 2013) phải chịu trách nhiệm chung đối với những tồn tại trong chỉ đạo thanh tra. Ông Mai Văn Tám, Chánh Thanh tra, phải chịu trách nhiệm về kết luận một số nội dung sai phạm chưa chính xác, chưa đúng pháp luật” - thanh tra tỉnh kết luận.

Sau đó, chủ tịch UBND huyện thu hồi, chỉnh sửa các quyết định của chủ tịch nhiệm kỳ trước, kể cả quyết định cách chức bà Thu. Nhưng tháng 7-2016, UBND huyện lại tiếp tục ra quyết định cách chức bà Thu vì “vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng”, dù chức của bà chưa được phục hồi.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận nhưng chưa gặp được người có trách nhiệm.