- Sở TN&MT TP.HCM nhận định trong văn bản kiến nghị UBND TP cho thử nghiệm xử lý bùn thải ở Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) Bình Hưng, ngày 15-8.

Theo Sở TN&MT, việc xử lý bùn thải làm phân sẽ do Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh đảm nhiệm. Sản phẩm làm ra sẽ đem bón cây cao su, không phải đem đi chôn lấp gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nếu phương án này được thực hiện, TP không cần phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý khí thải ở Nhà máy XLNT Bình Hưng với kinh phí 13 tỉ đồng theo đề xuất của Trung tâm Chống ngập.

TRUNG THANH