Chúng ta kiên quyết không chấp nhận tư tưởng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang”. Trang web Chính phủ dẫn phát biểu như trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) chiều 23-10.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng quân đội về chính trị trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội.

Thủ tướng kỳ vọng Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị.