Theo quy hoạch, vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen là vùng bảo tồn sinh thái, rừng quốc gia, là vùng du lịch nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam. Trung tâm du lịch chính của vùng du lịch sinh thái Măng Đen sẽ bao gồm các chức năng: nghỉ ngơi, điều dưỡng, du lịch sinh thái, thể thao, giải trí, dịch vụ du lịch… với tổng diện tích khoảng 3.000 ha. Đến năm 2020, trong vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen có một đô thị loại IV là đô thị Kon Plông.

NGỌK LINH