(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành phương án phòng tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào TP.

Theo khảo sát, khi bão đổ bộ trực tiếp vào TP.HCM thì sẽ có gần 200 phường, xã, thị trấn bị ảnh hưởng, phải di dời hơn 275.000 dân.

UBND TP chỉ đạo các quận, huyện và các cơ quan chức năng tổ chức di dời dân ra khỏi những nhà không kiên cố, có khả năng bị đổ sập và khu vực xung yếu. Công việc di dời dân phải hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ. Lãnh đạo các quận, huyện; thành viên ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phải trực tiếp xuống địa bàn di dời dân và các điểm tạm cư để kiểm tra, tổ chức cuộc sống cho người dân chu đáo, an toàn. Đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân…

MINH QUÝ