Như vậy, chắc chắn sẽ kéo dài ngành công nghiệp phi pháp này”. Ngày 19-3, ông Trần Việt Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), bày tỏ lo ngại trên về dự thảo thông tư mới do Bộ NN&PTNT soạn thảo nhằm thay thế Quyết định 95/2008 về nuôi gấu ở Việt Nam.

Theo ông Hưng, dự thảo gồm nhiều điểm cải tiến có ảnh hưởng tích cực đến nỗ lực kiểm soát số lượng gấu nuôi trong các trang trại nhưng điều khoản trên tạo ra kẽ hở. Trong khi chúng ta phải tiếp tục tiến tới mục tiêu cuối cùng là xóa sổ nạn nuôi nhốt gấu.

TRUNG THANH