Miền Trung-Tây Nguyên kỷ luật 1.570 đảng viên
(PLO)- Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III-2019, khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức vào ngày 4-10 ở Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị giao ban, trong chín tháng qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong khu vực đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 4.597 tổ chức đảng, 42.174 đảng viên; giám sát 2.778 tổ chức và 7.063 đảng viên; thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng và 1.570 đảng viên.

Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kiểm tra 168 tổ chức đảng và 1.045 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận  117 tổ chức và 803 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 23 tổ chức và 519 đảng viên.

Miền Trung-Tây Nguyên kỷ luật 1.570 đảng viên - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh đợt 1-2010, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: N.DO

Cũng thông tin từ hội nghị này, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương chưa chủ động, kịp thời nắm tình hình để tham mưu, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề dư luận bức xúc; công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự UBKT còn chậm; có nơi chưa hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng chưa đúng thẩm quyền, đối tượng và nguyên tắc, trình tự, thủ tục…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị một số nội dung như: Trung ương sớm có hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại Đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; việc thẩm tra, xác minh, đánh giá việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và thực hiện công khai theo quy định; hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan UBKT tỉnh ủy, thành ủy.

Ông Võ Thái Nguyên (Ủy viên UBKT Trung ương) cho hay thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của UBKT các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đạt nhiều kết quả.

Thời gian tới, ông Nguyên yêu cầu UBKT các tỉnh, thành ủy trong khu vực cần tập trung thực hiện như: tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia với trách nhiệm cao trong việc thẩm định nhân sự đại hội Đảng, xây dựng đề án nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để làm tốt nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư tố cáo

Hội nghị cũng quán triệt Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

LÊ PHI