Một tờ báo và tạp chí bị đình bản
(PLO)- Bộ TT&TT vừa quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Nhân Đạo và Đời Sống và tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 9- 11, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký các quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống, tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT và 1946/QĐ-BTTTT đình bản tạm thời hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống và tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian ba tháng, kể từ ngày 9-11 để kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Theo các quyết định trên, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống và tạp chí Nhân đạo. Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục việc hoạt động của báo, tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

V.THỊNH