Đây là phiên họp toàn thể trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao những nhà ngoại giao đã nỗ lực dệt nên sợi dây kết nối hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè năm châu, tạo nên vị thế Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Thủ tướng nêu lên tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn khó lường và nhấn mạnh ngành ngoại giao kiến tạo phát triển cần phải chủ động và sáng tạo hiệu quả. Nhấn mạnh công tác đối ngoại phải góp phần giữ gìn cho một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó, trọng trách nặng nề nên cần làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.