Ngày mai 30-3, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội
(PLO)- Chiều 30-3, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đồng thời, Ủy ban hường vụ Quốc hội (QH) trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, từ sáng mai (30-3), QH sẽ bắt đầu thảo luận về công tác nhân sự cấp cao: Chủ tịch QH, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ,...

Theo đó, lúc 10 giờ 30 ngày 30-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ trình bày Tờ trình đề nghị QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, QH thảo luận ở đoàn về vấn đề này.

Ngày mai 30-3, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội - ảnh 1
Ngày mai, QH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội vào ngày 22-3.

Vào đầu phiên họp buổi chiều, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch QH. Tiếp đến QH thành lập Ban kiểm phiếu và QH miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả và QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp sau đó, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và QH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bước sang ngày 31-3, QH sẽ biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch QH và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Khi có kết quả, tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ. Cũng trong ngày 31-3, QH sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sáng 2-4, QH bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước, công bố kết quả và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức. Các ngày sau đó, QH sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp khác như Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín,…

TRÀ PHƯƠNG