Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tám nhóm biện pháp mà ngành ngoại giao cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới. Trong đó có việc tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế; tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc…

Ngoại giao phải có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, đề nghị các đại biểu dự hội nghị quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung tâm huyết và trí tuệ để làm rõ những vấn đề còn tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được nhằm triển khai thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.