“Một số cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức chưa hiểu biết nhiều về hoạt động TPL nên công tác phối hợp giữa chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức và TPL gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh điều kiện thi hành án (THA) và trực tiếp tổ chức THA. Không ít trường hợp cán bộ, công chức đã từ chối, không cung cấp thông tin theo yêu cầu xác minh của TPL. TPL phải gửi lại tài liệu, hẹn thời gian đến làm việc sau, phải đi lại nhiều lần thì mới có kết quả”.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội, hiện Hà Nội có tổng cộng tám văn phòng TPL. Từ đầu năm 2016 đến nay, các văn phòng TPL đã tống đạt được hơn 36.000 văn bản (trong đó có hơn 34.000 văn bản của tòa án, gần 2.000 văn bản của cơ quan THA dân sự) với tổng doanh thu hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác xác minh điều kiện THA và trực tiếp tổ chức THA còn quá ít: Các văn phòng mới thực hiện được một vụ xác minh điều kiện THA và tổ chức được chín vụ THA (trong đó có sáu vụ từ năm 2015).