Với mức tăng này đã giúp người chăn nuôi heo trong nước đỡ thua thiệt 1.500-2.000 tỉ đồng/tháng. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 9-2017, giá heo hơi lại giảm xuống, quẩn quanh mức 30.000-32.000 đồng/kg. Tính ra người chăn nuôi vẫn chịu lỗ khoảng 5.000 đồng/kg.

“Thực tế, nếu so với Thái Lan và Trung Quốc hoặc giá trung bình heo hơi trong nước hằng năm, người chăn nuôi Việt Nam đã thiệt hại 15.000-25.000 đồng/kg trong giai đoạn từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2017” - ông Dương tính toán.