VOV cho hay Tổng Bí thư biểu dương những thành tích của tình báo quốc phòng hơn 70 năm qua.

Những lúc cam go, vai trò của tình báo càng quan trọng - ảnh 1
Phạm Xuân Ẩn - Một trong những điệp viên huyền thoại của ngành Tình báo quân sự Việt Nam

Phân tích tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. “Những lúc cam go cũng là lúc tình báo thể hiện rõ nhất lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức mạnh của mình” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư mong muốn ngành tình báo quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.